Perfect dental clinicNaszą misją w Perfect Smile Clinic Garnizon jest świadczenie specjalistycznych usług stomatologicznych przy wykorzystaniu najwyższych standardów oraz zorientowaniu na spełnianie wszystkich wymagań pacjentów. Świadomość, że zgłaszający się pacjenci powierzają nam swoje zdrowie, zobowiązuje do nieustannego doskonalenia kompetencji oraz wprowadzania najnowszych metod zwiększających skuteczność zabiegów. W świetle powyższego, do głównych priorytetów w naszej Klinice Stomatologicznej należy rozwój poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, celem zagwarantowania najwyższej jakości oferowanych usług oraz zapewnienia komfortu pacjentom.

Innowacyjne autorskie technologie

Jednym z istotnych elementów, na drodze budowania trwałej przewagi konkurencyjnej oraz rozwoju Kliniki Stomatologicznej Perfect Smile Clinic Garnizon, jest wiedza (know-how) oraz zdolność do nieustannego wdrażania innowacyjnych technologii. Nasza Klinika Stomatologiczna jako pierwsza w Polsce wprowadza na rynek znacząco udoskonaloną usługę implantoprotetyczną, obejmującą rekonstrukcję tkanki kostnej w oparciu o zastosowanie komórek macierzystych.