Czym są protezy szkieletowe?

Protezy szkieletowe to ruchome uzupełnienie protetyczne brakujących zębów. W Perfect Smile Clinic Garnizon wykonujemy protezy szkieletowe w dwóch przypadkach:

  • Proteza szkieletowa może stanowić tymczasowe rozwiązanie w drodze pacjenta po nowe, stałe zęby z wykorzystaniem implantów zębowych. Pojedyncze braki zębowe oraz wielozębowe rekomendujemy uzupełniać z wykorzystaniem implantów zębowych. Jest to najskuteczniejszy sposób uzupełnienia zębów, który gwarantuje poczucie komfortu oraz stabilne i nieruchome zęby.
  • Proteza szkieletowa może stanowić rozwiązanie docelowe uzupełniające utracone zęby.

Protezy szkieletowe są wykonywane w przypadku częściowo zachowanego uzębienia w jamie ustnej. Zastosowane elementy retencyjne w protezie szkieletowej jak ciernie oraz lane klamry, umożliwiają przenoszenie sił podczas nagryzania bezpośrednio na istniejące zęby. Pozwala to na częściowe odciążenie bezzębnej błony śluzowej, która w przypadku tradycyjnych protez częściowych, bywa stale podrażniana, uciskającą płytą protezy. Zastosowane elementy retencyjne wpływają na zmniejszenie wyważania protezy podczas posiłku oraz dają możliwość znacznego zredukowania niewygodnej płyty na podniebieniu, w przypadku protezy górnej. Wpływa to bardzo korzystnie na komfort użytkowania zwłaszcza podczas posiłku oraz nie wywołuje zaburzeń wymowy.

Protezy szkieletowe bywają często elementem rozległych prac kombinowanych z wykorzystaniem koron oraz mostów. Jest to połączenie bardzo ciekawe, które warunkuje możliwość zrezygnowania z klamer w protezie szkieletowej. W zamian za to jest ona wyposażona w specjalne zatrzaski lub zasuwy, które łączą się z komplementarnymi elementami na zacementowanych w ustach koronach, lub mostach. Komfort i estetyka takiego rozwiązania jest bez zarzutu.

Nie należy jednak zapomnieć o częstych wizytach kontrolnych w przypadku użytkowania protez ruchomych. Niestety kość w odcinku bezzębnym, bez implantów, żadnej stymulacji oraz pod wpływem ucisku przez protezę, zanika. Może to powodować wyważanie, ruchomość protezy, a także doprowadza do rozchwiania, lub złamań obecnych zębów.

Zapraszamy na konsultację – +48 58 558 80 57

Wycena jest u każdego pacjenta indywidualna w zależności od warunków w jamie ustnej