Odbudowa martwego zęba w Perfect Smile

Każdy ząb martwy, który jest po leczeniu kanałowym jest z zasady zębem bardzo słabym. Jego wytrzymałość, w porównaniu z zębem żywym, jest o kilkaset procent mniejsza. Ryzyko utraty zęba po leczeniu kanałowym, mocno wzrasta. Stąd warto podkreślić konieczność dokładnego wyleczenia pozostałych zębów żywych, wyeliminowanie próchnicy, aby nie dopuścić do kolejnych sytuacji w których zachodzi potrzeba leczenia kanałowego.

Licówki

Jak odbudowuje się martwe zęby?

Martwy ząb można porównać do podciętego drzewa, które ulegnie złamaniu wkrótce, przy niedużym powiewie wiatru. Niektórzy porównują zęby po leczeniu kanałowym do wydmuszki. Nie jest to bezzasadne. Ściany zęba po leczeniu kanałowym są często cienkie jak skorupka jajka. Wypełnienie tego typu ubytku zwykłym wypełnieniem wiąże się w większości przypadków z olbrzymim ryzykiem złamania zęba oraz jego utraty.

Przy złamaniu zęba martwego jakość przeprowadzonego leczenia kanałowego przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Najczęściej mamy do czynienia z sytuacjami pęknięć klinowatych, poddziąsłowych, które dyskwalifikują możliwość jakiejkolwiek odbudowy złamanego zęba.

W związku z powyższym, kluczowe znaczenie dla długofalowego utrzymania martwego, przeleczonego zęba, ma jego odbudowa. W zależności od stopnia zniszczenia tkanek zębowych nasi dentyści dobierają odpowiednie rozwiązanie do danego przypadku. Możliwych jest kilka opcji odbudowy martwego zęba jak m.in. endokorona wykonana natychmiastowo w naszym laboratorium protetycznym, odbudowa kompozytowa z wcementowanym włóknem szklanym czy korona cyfrowa pełnoceramiczna.

Jeżeli wiesz że masz wiele martwych zębów i chciałbyś sprawdzić jakość leczenia kanałowego oraz ich odbudowy – Zapraszamy na badanie. Otrzymasz dokładny jego wynik na wydruku i wspólnie zaplanujemy przebieg Twojego leczenia.

Kontakt – +48 58 558 80 57