Wszczepienie implantu stomatologicznego

wszczepienie implantu

wszczepienie implantu

Wszczepienie implantu dentystycznego w idealnych warunkach kostnych jest w naszym Centrum Implantologii i Estetyki Stomatologicznej, procedurą prostą i przewidywalną. Po analizie 3D skanów tomografii komputerowej, lekarz implantolog dobiera odpowiednią średnicę i długość implantu dentystycznego. Ocenia przy tym objętość łoża kostnego pod implant, a także odległość i obecność istotnych struktur anatomicznych jak nerw zębodołowy dolny, zatoka szczękowa, czy jama nosowa. Jest to bardzo ważny etap przed wszczepieniem implantu zębowego, który powinien być przeprowadzany przez osobę odpowiednio przeszkoloną, z doświadczeniem i wiedzą. W naszej Klinice wszystkie tego typu procedury i zabiegi nadzoruje oraz przeprowadza dr Marek Markiewicz, mający tytuł eksperta do spraw implantologii.

Wcześniej, zanim przeprowadzone zostanie wszczepienie implantu dentystycznego, zostaje zaplanowane odpowiednie rozwiązanie protetyczne pozwalające na odbudowę braku zębowego i osiągniecie rezultatu finalnego jakim jest zawsze piękny uśmiech i poczucie komfortu. Planowanie takie jest niezbędne przed przeprowadzeniem zabiegu rekonstrukcji protetycznej i umożliwia postępowanie na każdym etapie w zgodzie z założonym cyfrowym projektem uśmiechu.

Niestety w wielu przypadkach cyfrowa analiza koncepcji protetycznej oraz diagnostyka z wykorzystaniem Tomografii komputerowej wskazują na konieczność znacznej odbudowy kości pacjenta. Jest to najczęściej związane z dużym zanikiem kości po usunięciu zęba. Bez odpowiedniej stymulacji, tkanka kostna ulega resorpcji. Konieczne jest więc przeprowadzenie procedur odbudowy kości.

Po 3 miesiącach miejsce, które było poddane odbudowie kości zostaje zbadane pod kątem ewentualnego zresorbowanego materiału kostnego. Na podstawie pomiarów  tomografii CBCT zostaje dobrana średnica, długość oraz docelowy kąt wszczepienia implantu dentystycznego, który zostaje wprowadzony w lożę kostną zgodnie z przyjętymi procedurami chirurgicznymi.

Większość pacjentów interesują możliwe powikłania po wszczepieniu implantów. W naszej Klinice możemy poszczycić się bardzo małym odsetkiem odrzutu implantów zębowych.  W trosce o komfort realizacji planu leczenia i spokój naszych pacjentów, wprowadziliśmy gwarancję na implanty zębowe.

Nie można jednak zapomnieć, że nawet najlepszej jakości implanty zębowe wprowadzone są w żywą tkankę kostną i organizm, które podlegającą różnym procesom i czasem dużym zmianom postępującym z wiekiem. Jest to związane z naturalnymi procesami zanikowymi, ale także bywa konsekwencją złej higieny, chorób ogólnoustrojowych i innych złych nawyków pacjentów.

W przypadku wystąpienia zapalenia okołowszczepowego wokół zintegrowanego i obciążonego odbudową protetyczną implantu:

W zależności  od stanu tkanek miękkich oraz obecności lub braku ubytku radiologicznego, należy wdrożyć odpowiednie leczenie zachowawcze i/lub chirurgiczne. Jeżeli doszło do stanu zapalnego tylko tkanki miękkiej bez ubytku tkanki kostnej wówczas stosuje się leczenie zachowawcze. Jeżeli natomiast doszło również do ubytku tkanki kostnej, wówczas dochodzi do eksplantacji (usunięcia implantu) oraz ponownej odbudowy kości, zgodnie z przyjętymi procedurami. Tym samym, w przypadku utraty implantu lub eksplantacji w wyniku periimplantitis konieczne są dodatkowe zabiegi chirurgiczne:

  •   zabieg polegający na usunięciu tkanki zapalnej i ziarninowej
  •   kolejny zabieg odbudowy kości – po ok. minimum 8 tyg.
  •   kolejny zabieg – wszczepienie implantu – po ok. 3-6 m-c