Korona na implancie najlepszym rozwiązaniem przy pojedynczym braku zębowym

W sytuacji pojedynczego braku zębowego, najlepsze rozwiązanie jakie możemy Tobie zaoferować to wszczepienie implantu zębowego oraz natychmiastowe jego obciążenie koroną pełnoceramiczną. Pamiętaj że rozwiązanie alternatywne tj most w przypadku braku pojedynczego zęba to niepotrzebne uszkadzanie Twoich zębów sąsiednich.

Alternatywa – most na zębach własnych:

  • Konieczność szlifowania i nieodwracalnego uszkodzenia zębów sąsiednich
  • W przypadku preparacji zębów żywych istnieje wysokie ryzyko wystąpienia stanu zapalnego, zgorzeli i konieczności leczenia kanałowego
  • Postępujący zanik kości w miejscu brakującego zęba, wpływający na wygląd i rysy twarzy, jako efekt braku stymulacji zębem lub implantem tkanki kostnej
  • Dostający się pokarm pod przęsło mostu często powoduje stany zapalne dziąseł a także wiąże się z dużym ryzykiem powstania próchnicy korzeni oszlifowanych zębów filarowych, a także utraty zębów sąsiednich

Powyższe konsekwencje wykonania mostu na zębach własnych powodują, że w efekcie jest to rozwiązanie nie tylko wiążące się z nieodwracalną ingerencją i uszkodzeniem Twoich zębów sąsiednich lecz także rozwiązanie takie sumarycznie jest leczeniem droższym od wszczepienia pojedynczego implantu i wykonania korony na wszczepie.

W sytuacji kwalifikacji zęba do usunięcia nasi implantolodzy, po starannej diagnostyce z wykorzystaniem tomografii CBCT, przeprowadzają najcześciej zabieg jednoczesnego usunięcia zęba oraz wszczepienia implantu dentystycznego z natychmiastowym jego obciążeniem koroną porcelanową. Pacjent po przeprowadzeniu procedury trwającej ok 1h, opuszcza naszą Klinikę Implantologiczną uśmiechnięty, z kompletnym uzębieniem.

W niektórych przypadkach, w konsekwencji rozległego stanu zapalnego, który doprowadził do utraty zęba, warunki kostne pod implant dentystyczny ulegają istotnemu pogorszeniu. Jest to związane najcześciej z uszkodzeniem i resorpcją kości przez ziarniną zapalną oraz torbiele zębowe. Jeżeli stan zapalny w takiej sytuacji nie wykazuje cech ostrych, nasz implantolog jest w stanie przeprowadzić nawet w takich warunkach zabieg usunięcia zęba oraz zamontowania natychmiastowego korony na implancie. W sytuacji występowania objawów ogólnych oraz obecności wysięku ropnego, często wykonywane jest tylko usunięcie zęba przyczynowego. Po wygojeniu stanu zapalnego i mineralizacji tkanki kostnej nasz implantolog wszczepia implant oraz osadza koronę na implancie.

Zapraszamy na konsultację +48 58 558 80 57