Wykonanie laboratoryjne rekonstrukcji protetycznej po okresie integracji implantu dentystycznego. Krok po Kroku:

  • Po pobraniu wycisku z poziomu wszczepionego implantu, praca protetyczna zostaje przesłana do laboratorium Perfect Smile Lab, które funkcjonuje na miejscu. W zależności od angulacji wszczepionego implantu zostaje wykonana rekonstrukcja protetyczna przykręcana, bądź cementowana na łączniku implantologicznym.
  • Następnym etapem jest ufiksowanie wykonanej rekonstrukcji protetycznej przykręcanej do implantów w ustach pacjenta.
  • Po otrzymaniu rekonstrukcji protetycznej lekarz przykręca do implantu łącznik implantologiczny. Po ocenie pasywności, szczelności, estetyki pracy protetycznej oraz uzyskaniu akceptacji pacjenta praca zostaje ufiksowana do implantu. Łącznik zostaje przykręcony do gniazda implantu z siłą 30 Ncm. Następnie z wykorzystaniem cementu osadza na łączniku koronę protetyczną.

Protetyka na implantach

 

Zobacz co możemy dla ciebie wykonać, wykorzystując implanty zębowe:

» Implant z koroną w jeden dzień

Wszczepienie implantu dentystycznego to procedura która przy odpowiednim zaplanowaniu i nienagannej technice operacyjnej może być zakończona zamontowaniem na implancie korony porcelanowej na tej samej wizycie. Jest to standardem postępowania w Perfect Smile Clinic Garnizon gdy mamy do czynienia z problemem utraty zęba w odcinku przednim, czyli strefie estetycznej. Implant z korona w jeden dzień to procedura którą z powodzeniem możemy stosować dzięki obecności na terenie naszej placówki znakomitego zaplecza laboratoryjnego, jakim jest nasze laboratorium cyfrowe Perfect Smile Lab, w którym technicy dentystyczni z wielką dokładnością wytwarzają piękne i naturalne korony oraz uzupełnienia typu implant z koroną.

Protetyka na implantach przed i poPrzed zabiegiem wszczepienia implantu w Perfect Smile Clinic Garnizon, nasz implantolog wykonuje bardzo dokładną diagnostykę z wykorzystaniem skanów TK. Umożliwia to dobranie odpowiedniej średnicy i długości implantu zębowego do indywidualnych warunków panujących w kości pacjenta. Ma to decydujące znaczenie dla powodzenia procedury wprowadzenia implantu z korona w jeden dzień. Korona na implancie może być bowiem zamontowana tylko pod pewnymi warunkami. Istotna jest stabilizacja pierwotna wprowadzonego natychmiastowo implantu w kości. Jeżeli ten parametr jest zbyt niski, obciążenie implantu dentystycznego, poprzez zamontowanie do niego korony, może wywołać odrzut wprowadzonego wszczepu tytanowego. Odpowiedni dobór geometrii implantu stomatologicznego oraz stosowane przez naszych implantologów implanty klasy premium minimalizują ryzyko powikłań. Podczas zabiegu, lekarz stomatolog bezpośrednio w zębodół po usuniętym zębie wkręca implant dentystyczny oraz montuje przygotowaną w laboratorium protetycznym koronę do implantu.

Istotne w kontekście skutecznego przeprowadzenia procedury wprowadzenia implantu z koroną w jeden dzień, wydaje się więc odpowiednie doświadczenie operacyjne na płaszczyźnie implantologii operatora, który przeprowadza zabieg wprowadzenia implantu oraz usunięcia zęba.

» Korona na implancie to najlepsze rozwiązanie przy pojedynczym braku zębowym

W sytuacji pojedynczego braku zębowego, najlepsze rozwiązanie jakie możemy Tobie zaoferować to wszczepienie implantu zębowego oraz natychmiastowe jego obciążenie koroną pełnoceramiczną. Pamiętaj że rozwiązanie alternatywne tj most w przypadku braku pojedynczego zęba to niepotrzebne uszkadzanie Twoich zębów sąsiednich.

Alternatywa – most na zębach własnych:

  • Konieczność szlifowania i nieodwracalnego uszkodzenia zębów sąsiednich
  • W przypadku preparacji zębów żywych istnieje wysokie ryzyko wystąpienia stanu zapalnego, zgorzeli i konieczności leczenia kanałowego
  • Postępujący zanik kości w miejscu brakującego zęba, wpływający na wygląd i rysy twarzy, jako efekt braku stymulacji zębem lub implantem tkanki kostnej
  • Dostający się pokarm pod przęsło mostu często powoduje stany zapalne dziąseł a także wiąże się z dużym ryzykiem powstania próchnicy korzeni oszlifowanych zębów filarowych, a także utraty zębów sąsiednich

implantPowyższe konsekwencje wykonania mostu na zębach własnych powodują, że w efekcie jest to rozwiązanie nie tylko wiążące się z nieodwracalną ingerencją i uszkodzeniem Twoich zębów sąsiednich lecz także rozwiązanie takie sumarycznie jest leczeniem droższym od wszczepienia pojedynczego implantu i wykonania korony na wszczepie.

W sytuacji kwalifikacji zęba do usunięcia nasi implantolodzy, po starannej diagnostyce z wykorzystaniem tomografii CBCT, przeprowadzają najczęściej zabieg jednoczesnego usunięcia zęba oraz wszczepienia implantu dentystycznego z natychmiastowym jego obciążeniem koroną porcelanową. Pacjent po przeprowadzeniu procedury trwającej ok 1h, opuszcza naszą Klinikę Implantologiczną uśmiechnięty, z kompletnym uzębieniem.

W niektórych przypadkach, w konsekwencji rozległego stanu zapalnego, który doprowadził do utraty zęba, warunki kostne pod implant dentystyczny ulegają istotnemu pogorszeniu. Jest to związane najcześciej z uszkodzeniem i resorpcją kości przez ziarniną zapalną oraz torbiele zębowe. Jeżeli stan zapalny w takiej sytuacji nie wykazuje cech ostrych, nasz implantolog jest w stanie przeprowadzić nawet w takich warunkach zabieg usunięcia zęba oraz zamontowania natychmiastowego korony na implancie. W sytuacji występowania objawów ogólnych oraz obecności wysięku ropnego, często wykonywane jest tylko usunięcie zęba przyczynowego. Po wygojeniu stanu zapalnego i mineralizacji tkanki kostnej nasz implantolog wszczepia implant oraz osadza koronę na implancie.

» Korony na łącznikach indywidualnych

 Korony na łącznikach indywidualnychW celu osiągnięcia oczekiwanego rezultatu w leczeniu implantologicznym, stosujemy często łączniki indywidualne. W odróżnieniu od prefabrykowanych łączników standardowych, technologia wykonania łączników indywidualnych jest zgodna z indywidualnym projektem oraz naśladuje kształtem naturalne tkanki zębowe. Pozwala to na bardzo biokompatybilne wykonanie i zamontowanie do implantu dentystycznego korony na łączniku indywidualnym.

Łączniki indywidualne tytanowe wycinane są na podstawie cyfrowego projektu ze specjalnych bloków tytanowych. Są to elementy łączące sztuczny korzeń tj. Implant zębowy z koroną zęba, która odtwarza strukturę tkanek zębowych. Kształt łącznika indywidualnego wpływa na efekt estetyczny, kształt, profil wyłaniania i szczelność korony montowanej do implantu. Szczelność połączenia pomiędzy poszczególnymi strukturami tj, implantem dentystycznym, łącznikiem indywidualnym oraz koroną ma również ogromne znaczenie.

Szczególnym rodzajem łączników indywidualnych są łączniki hybrydowe cyrkonowe. Są one wykonywane w przypadku uzupełnienia brakujących zębów w odcinku przednim oraz strefie estetycznej. Ich zaletą jest wyjątkowo naturalny wygląd tkanki dziąsłowej nad koroną zamontowaną do implantu. Dziąsło w tej strefie jest naturalnie różowe i nie ulega przebarwieniu na kolor siny, co mam miejsce często przy zastosowanych łącznikach tytanowych, bez warstwy cyrkonowej. Estetyczne  łączniki hybrydowe powstają w wyniku napalenia na tytanową bazę łącznika, warstwy opakerowej z tlenku cyrkonu. Umieszczenie korony na takim łączniku warunkuje najlepszy efekt estetyczny.