Implantologia minimalna na najwyższym poziomie w Centrum Implantologicznym Perfect Smile Clinic Garnizon:

W trosce o komfort pozabiegowy pacjentów leczących się w naszym Centrum Implantologicznym wprowadziliśmy w oparciu o własną wiedzę, liczne publikacje naukowe i własne doświadczenia kliniczne, szereg procedur niskoinwazyjnych przy wprowadzaniu implantów zębów.

Implantologia minimalnaCentrum Implantologiczne Perfect Smile Clinic Garnizon jest placówką pracującą w 100% w środowisku cyfrowym. Dzięki temu każdy zabieg wszczepienia implantu, możemy zaplanować bardzo dokładnie. Podczas projektowania nowego uśmiechu nasi stomatolodzy wykonują, w przypadku planowanych implantów, także odpowiednie szablony chirurgiczne. Umożliwiają one w trakcie zabiegu wprowadzania implantów pracę minimalnie inwazyjną. Po takim zabiegu pacjenci nie są opuchnięci i praktycznie nie muszą przyjmować leków przeciwbólowych. Co więcej, obecność na miejscu laboratorium protetycznego, umożliwia im opuszczenie naszego Centrum Implantologii tego samego dnia z gotowymi zębami i uśmiechem na twarzy.

Centrum Implantologiczne Perfect Smile Clinic Garnizon jako pierwsze w Polsce wprowadziło innowacyjną metodę odbudowy kości z wykorzystaniem komórek macierzystych. Przy tym protokole postępowania nawet przy dużych zanikach kości pacjenci nie są skazani na niewygodne, ruchome protezy. U tej grupy pacjentów oraz u tych którzy unikają implantów ze względu na uraz związany z bolesnym pobraniem kości z innego regionu i jej przeszczepieniem przy implancie stomatologicznym, proponujemy naszą niskoinwazyjną metodę alternatywną, która jest autorskim rozwiązaniem dr Marka Markiewicza, chronionym klauzulą „know how” przez rzecznika patentowego.

ImplantologiaNowi pacjenci dowiadują się o innowacyjnej metodzie również podczas konsultacji, po zdiagnozowaniu ubytku i określeniu dokładnym deficytu kości w naszym Centum Implantologicznym. Deficyt kostny należy traktować jak chorobę, którą dokładnie zdiagnozować i ocenić może tylko implantolog. Po przedstawieniu planu leczenia, możliwości postępowania standardowego, wraz z jego przebiegiem, ryzykiem powikłań, dodatkowo zostanie przedstawiona koncepcja leczenia z wykorzystaniem alternatywnej, innowacyjnej oraz mniej traumatycznej i bardziej przewidywalnej metody odbudowy kości.

Aby wzmocnić efekty terapeutyczne w Centrum Implantologicznym Perfect Smile Clinic Garnizon wykorzystujemy także naturalne czynniki wzrostu występujące w krwi własnej pacjenta. W tym celu przed zabiegiem pobrana zostanie od pacjenta krew, z której za pomocą odpowiedniego zestawu do separacji – tzw wirówki horyzontalnej – otrzymujemy bogatopłytkową fibrynę / PRF, Platelet Rich Fibrin / oraz PRP, Platelet Rich Plasma. Zaletą zastosowania takiego koncentratu jest szybsze i lepsze gojenie ran.