implanty zębowe

implanty zębowe

Implanty zębowe to aktualnie najbardziej nowoczesne i najlepsze rozwiązanie które stosujemy w celu uzupełnienia brakującego zęba. W dużym skrócie zastępuje on utracony korzeń zębowy. Implanty zębowe w ogromnej większości wykonane są z tytanu, materiału całkowicie biokompatybilnego z ludzką kością.

Po wszczepieniu implantu, odbudowywana jest na nim korona utraconego zęba. Jest to najmniej inwazyjne rozwiązanie protetyczne, które nie wymaga naruszania struktury i szlifowania sąsiednich zębów.

Utrata każdego zęba wiąże się z poważnymi zmianami w jamie ustnej. Główną konsekwencją jest zanik kości, która bez stymulacji ulega bardzo dużej redukcji. Jest to widoczne już po kilku latach na twarzy, powodując asymetrię.

 Inne konsekwencje utraty zębów:

  • problemy podczas jedzenia, nagminny stan zapalny dziąseł i częste krwawienie
  • Zaburzenia wymowy
  • Dysfunkcje okluzyjne tj. problemy zgryzowe które przekładają się także na układ stawów skroniowo-żuchwowych, doprowadzając do dużych zaburzeń, trzasków, przeskakiwań, zwyrodnień i bólów głowy.
  • Utrata pozostałych zębów, które przy braku kontaktu z zębami sąsiednimi i przeciwwstawnymi ulegają wysunięciu, i w konsekwencji rozchwianiu
  • Zanik tkanki kostnej, który wpływa na wygląd i rysy twarzy. W przyszłości może wymagać kosztownej odbudowy kości przed zabiegiem wszczepienia implantów.

 

implanty zębowe

W związku z powyższym nie powinniśmy bagatelizować utraty żadnego zęba. Ma to duży wpływ na cały układ stomatognatyczny. Już w pierwszym roku od utraty zęba, kość która nie jest dłużej w żaden sposób stymulowana, zanika nawet do 70% swojej objętości. Stąd bardzo ważne wydaje się wszczepienie implantu dentystycznego niezwykle szybko po utracie zęba, aby nie dopuścić do zaniku kości oraz większych problemów i kosztów związanych z jej odbudową.

 

Co się może wydarzyć po wszczepieniu implantu?

Aby uniknąć powikłań zabieg wszczepienia implantu powinien być przeprowadzony przez wysokiej klasy specjalistę w dziedzinie implantologii z wykorzystaniem najwyższej klasy implantów oraz materiałów do regeneracji kości. Jest to procedura która w Perfect Smile Clinic Garnizon wykonywana jest praktycznie każdego dnia z zachowaniem światowych standardów.

implanty zębowe

Umieszczenie implantu w niepełnowartościowej tkance kostnej, o gorszym ukrwieniu, wiąże się z bardzo dużym ryzykiem braku osteointegracji wszczepu tytanowego w takim środowisku i jego odrzutem w pierwszych 3 miesiącach od wszczepienia. Brak osteointegracji występuje najczęściej równolegle z zapalną resorpcją otaczającej, augmentowanej wcześniej tkanki kostnej, co prowadzi z kolei do konieczności przeprowadzenia ponownej odbudowy kości i ponownego wszczepienia implantu. Generuje to kolejne koszty, związane z zastosowaniem kolejnych surowców do augmentacji (materiały ksenogenne/alloplastyczne), nowych implantów dentystycznych oraz szeregu materiałów jednorazowych wykorzystywanych przy zabiegu chirurgicznym. W świetle powyższego, powikłania generują konieczność przeprowadzenia kolejnych procedur odbudowy kości, a więc zastosowania kolejnych porcji materiałów do odbudowy kości, nowych implantów czy materiałów jednorazowych.

Jak unikamy powikłań w Perfect Smile Clinic Garnizon?

W wyniku zastosowania autorskiej technologii otrzymywania augmentatu, tj. materiału do odbudowy kości w Perfect Smile Clinic Garnizon, spodziewamy się uzyskać dojrzałą tkankę kostną, charakteryzującą się dużą żywotnością oraz stabilnością objętościową. Wprowadzony w taką lożę kostną implant ma o wiele lepsze rokowanie zarówno jeżeli chodzi o sam proces osteointegracji (pierwsze 3 m-ce), a więc brak odrzutu, a także w odniesieniu do stabilności umieszczonego implantu w aspekcie długofalowym tj. mniejsze ryzyko późniejszej resorpcji kości oraz mniejsze ryzyko zapaleń okołowszczepowych tkanki kostnej wokół zintegrowanego implantu w kolejnych latach w odróżnieniu od wysokiego ryzyka tychże powikłań wokół implantów zintegrowanych w tkance kostnej uzyskanej w metodach tradycyjnej odbudowy.

Jaka jest cena za implanty zębowe?

Biorąc pod uwagę ryzyko utraty zębów sąsiednich po ich oszlifowaniu pod most, cena implantu jest zdecydowanie niższa niż kwota jaka pacjent musiałby  wydać na uzupełnienie braku kolejnych zębów, co jest częstym powikłaniem po zdjęciu starych mostów. Cena implantu stomatologicznego jest uzależniona od warunków kostnych pacjenta oraz zastosowanego systemu implantologicznego. Po wizycie konsultacyjnej, naktórej wykonywana jest diagnostyka cyfrowa 3D pacjent otrzymuje kompletną wycenę za leczenie implantologiczne.

 

Zapraszamy na konsultację z dr Markiem Markiewiczem – ekspertem do spraw implantologii stomatologicznej – +48 58 558 80 57