Profesjonalna implantologia zębów w Gdańsku

implantologia

Implantologia dentystyczna to jedna z podstawowych dziedzin naszej działalności. Nasi lekarze posiadają tytuły ekspertów do spraw implantologii nadane przez największe organizacje implantologiczne na świecie. Wiedza i doświadczenie naszych implantologów są także stale pogłębiane na licznych kursach i konferencjach na całym świecie. W Perfect Smile Clinic Garnizon prowadzone są także kursy i wykłady dla innych lekarzy dentystów, chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu procedur w których wykorzystywane są implanty dentystyczne, procedur odbudowy kości oraz stomatologii cyfrowej.

implanty dentystyczne

Pacjenci zgłaszający się do naszej kliniki po implanty dentystyczne mogą mieć zawsze pewność, że oddają się w ręce specjalistów w tej dziedzinie. Możemy pochwalić się minimalnym odsetkiem odrzutu implantów na poziomie 1%. Stosujemy tylko sprawdzone i minimalnie inwazyjne procedury przy w których wprowadzane są implanty dentystyczne. Dokładna diagnostyka przedzabiegowa jest zawsze starannie przeprowadzona. Dysponujemy najwyższej jakości sprzętem do rentgenodiagnostyki cyfrowej. Aparat tomograficzny 3D  CBCT firmy Carestream umożliwia obrazowanie w trzech wymiarach tkanki kostnej oraz zaplanowanie i przeprowadzenie każdego zabiegu wszczepienia implantu w sposób bezpieczny dla pacjenta.

Stosujemy tylko najwyższej jakości implantydentystyczne. Dzięki olbrzymiemu doświadczeniu naszych implantologów oraz w trosce o spokój i komfort naszych pacjentów, poddających się procedurom wprowadzenia implantów, wprowadziliśmy rozszerzoną gwarancję na usługi związane z implantologią.

 

Zalety implantów dentystycznych w Perfect Smile Clinic Garnizon

implantyImplanty dentystyczne wprowadzone w tkankę kostną wywołują zjawisko jej stymulacji, zapobiegają zanikaniu po utracie zęba. Rozwiązanie z wykorzystaniem implantów zębowych ma niepodważalną przewagę na mostami i innymi uzupełnieniami protetycznymi:

 • Zdrowie – brak potrzeby ingerencji i szlifowania w strukturę zębów sąsiednich
 • Trwałość i stabilność – uzupełnienia na implantach wykonane w naszej Klinice mogą służyć przez długie lata
 • Estetyka – odbudowywane zęby w 100% odtwarzają naturalny wygląd, kształt i funkcje zębów utraconych
 • Wysoki komfort życia – przy licznych brakach zębowych, a nawet bezzębiu, implanty umożliwiają wykonanie nowych zębów na stałe bez wyciągania z jamy ustnej lub protezy wspartej na kilku implantach, która się nie przesuwa i jest stabilna

 

Implanty zębowe generalnie są rozwiązaniem dla każdego dorosłego człowieka i na każdym etapie jego życia. Istnieje oczywiście szereg czynników ryzyka, które mogą determinować jak długo implanty dentystyczne będą służyć pacjentowi. Lekarze w Perfect Smile Clinic Garnizon pracują według sprawdzonych protokołów postępowania, które minimalizują ryzyko odrzutu implantów. Stosujemy u nas implanty dentystyczne najwyższej jakości.

Najpopularniejsze ogólne czynniki ryzyka w zabiegach wszczepienia implantów zębowych to:

 • Nieuregulowane choroby ogólnoustrojowe np. cukrzyca
 • Palenie tytoniu
 • Bardzo zła higiena
 • Brak współpracy ze strony pacjenta i stosowania się do zaleceń lekarza

Co to jest implant zębowy?

Implanty zębowe to aktualnie najbardziej nowoczesne i najlepsze rozwiązanie które stosujemy w celu uzupełnienia brakującego zęba. W dużym skrócie zastępuje on utracony korzeń zębowy. Implanty zębowe w ogromnej większości wykonane są z tytanu, materiału całkowicie biokompatybilnego z ludzką kością. Po wszczepieniu implantu, odbudowywana jest na nim korona utraconego zęba. Jest to najmniej inwazyjne rozwiązanie protetyczne, które nie wymaga naruszania struktury i szlifowania sąsiednich zębów. Utrata każdego zęba wiąże się z poważnymi zmianami w jamie ustnej. Główną konsekwencją jest zanik kości, która bez stymulacji ulega bardzo dużej redukcji. Jest to widoczne już po kilku latach na twarzy, powodując asymetrię.

 Inne konsekwencje utraty zębów:

 • problemy podczas jedzenia, nagminny stan zapalny dziąseł i częste krwawienie
 • Zaburzenia wymowy
 • Dysfunkcje okluzyjne tj. problemy zgryzowe które przekładają się także na układ stawów skroniowo-żuchwowych, doprowadzając do dużych zaburzeń, trzasków, przeskakiwań, zwyrodnień i bólów głowy.
 • Utrata pozostałych zębów, które przy braku kontaktu z zębami sąsiednimi i przeciwwstawnymi ulegają wysunięciu, i w konsekwencji rozchwianiu
 • Zanik tkanki kostnej, który wpływa na wygląd i rysy twarzy. W przyszłości może wymagać kosztownej odbudowy kości przed zabiegiem wszczepienia implantów.

Wszczepienie implantu stomatologicznego

wszczepienie implantu wszczepienie implantu

Wszczepienie implantu dentystycznego w idealnych warunkach kostnych jest w naszym Centrum Implantologii i Estetyki Stomatologicznej, procedurą prostą i przewidywalną. Po analizie 3D skanów tomografii komputerowej, lekarz implantolog dobiera odpowiednią średnicę i długość implantu dentystycznego. Ocenia przy tym objętość łoża kostnego pod implant, a także odległość i obecność istotnych struktur anatomicznych jak nerw zębodołowy dolny, zatoka szczękowa, czy jama nosowa. Jest to bardzo ważny etap przed wszczepieniem implantu zębowego, który powinien być przeprowadzany przez osobę odpowiednio przeszkoloną, z doświadczeniem i wiedzą. W naszej Klinice wszystkie tego typu procedury i zabiegi nadzoruje oraz przeprowadza dr Marek Markiewicz, mający tytuł eksperta do spraw implantologii.

Wcześniej, zanim przeprowadzone zostanie wszczepienie implantu dentystycznego, zostaje zaplanowane odpowiednie rozwiązanie protetyczne pozwalające na odbudowę braku zębowego i osiągniecie rezultatu finalnego jakim jest zawsze piękny uśmiech i poczucie komfortu. Planowanie takie jest niezbędne przed przeprowadzeniem zabiegu rekonstrukcji protetycznej i umożliwia postępowanie na każdym etapie w zgodzie z założonym cyfrowym projektem uśmiechu.

Niestety w wielu przypadkach cyfrowa analiza koncepcji protetycznej oraz diagnostyka z wykorzystaniem Tomografii komputerowej wskazują na konieczność znacznej odbudowy kości pacjenta. Jest to najczęściej związane z dużym zanikiem kości po usunięciu zęba. Bez odpowiedniej stymulacji, tkanka kostna ulega resorpcji. Konieczne jest więc przeprowadzenie procedur odbudowy kości.

uśmiech patrykaPo 3 miesiącach miejsce, które było poddane odbudowie kości zostaje zbadane pod kątem ewentualnego zresorbowanego materiału kostnego. Na podstawie pomiarów  tomografii CBCT zostaje dobrana średnica, długość oraz docelowy kąt wszczepienia implantu dentystycznego, który zostaje wprowadzony w lożę kostną zgodnie z przyjętymi procedurami chirurgicznymi.

Większość pacjentów interesują możliwe powikłania po wszczepieniu implantów. W naszej Klinice możemy poszczycić się bardzo małym odsetkiem odrzutu implantów zębowych.  W trosce o komfort realizacji planu leczenia i spokój naszych pacjentów, wprowadziliśmy gwarancję na implanty zębowe.

Nie można jednak zapomnieć, że nawet najlepszej jakości implanty zębowe wprowadzone są w żywą tkankę kostną i organizm, które podlegającą różnym procesom i czasem dużym zmianom postępującym z wiekiem. Jest to związane z naturalnymi procesami zanikowymi, ale także bywa konsekwencją złej higieny, chorób ogólnoustrojowych i innych złych nawyków pacjentów.

Co się może wydarzyć po wszczepieniu implantu?

implanty zęboweAby uniknąć powikłań zabieg wszczepienia implantu powinien być przeprowadzony przez wysokiej klasy specjalistę w dziedzinie implantologii z wykorzystaniem najwyższej klasy implantów oraz materiałów do regeneracji kości. Jest to procedura która w Perfect Smile Clinic Garnizon wykonywana jest praktycznie każdego dnia z zachowaniem światowych standardów.

Umieszczenie implantu w niepełnowartościowej tkance kostnej, o gorszym ukrwieniu, wiąże się z bardzo dużym ryzykiem braku osteointegracji wszczepu tytanowego w takim środowisku i jego odrzutem w pierwszych 3 miesiącach od wszczepienia. Brak osteointegracji występuje najczęściej równolegle z zapalną resorpcją otaczającej, augmentowanej wcześniej tkanki kostnej, co prowadzi z kolei do konieczności przeprowadzenia ponownej odbudowy kości i ponownego wszczepienia implantu. Generuje to kolejne koszty, związane z zastosowaniem kolejnych surowców do augmentacji (materiały ksenogenne/alloplastyczne), nowych implantów dentystycznych oraz szeregu materiałów jednorazowych wykorzystywanych przy zabiegu chirurgicznym. W świetle powyższego, powikłania generują konieczność przeprowadzenia kolejnych procedur odbudowy kości, a więc zastosowania kolejnych porcji materiałów do odbudowy kości, nowych implantów czy materiałów jednorazowych.

implanty zęboweJak unikamy powikłań w Perfect Smile Clinic Garnizon w Gdańsku?

W wyniku zastosowania autorskiej technologii otrzymywania augmentatu, tj. materiału do odbudowy kości w Perfect Smile Clinic Garnizon, spodziewamy się uzyskać dojrzałą tkankę kostną, charakteryzującą się dużą żywotnością oraz stabilnością objętościową. Wprowadzony w taką lożę kostną implant ma o wiele lepsze rokowanie zarówno jeżeli chodzi o sam proces osteointegracji (pierwsze 3 m-ce), a więc brak odrzutu, a także w odniesieniu do stabilności umieszczonego implantu w aspekcie długofalowym tj. mniejsze ryzyko późniejszej resorpcji kości oraz mniejsze ryzyko zapaleń okołowszczepowych tkanki kostnej wokół zintegrowanego implantu w kolejnych latach w odróżnieniu od wysokiego ryzyka tychże powikłań wokół implantów zintegrowanych w tkance kostnej uzyskanej w metodach tradycyjnej odbudowy.

W zależności  od stanu tkanek miękkich oraz obecności lub braku ubytku radiologicznego, należy wdrożyć odpowiednie leczenie zachowawcze i/lub chirurgiczne. Jeżeli doszło do stanu zapalnego tylko tkanki miękkiej bez ubytku tkanki kostnej wówczas stosuje się leczenie zachowawcze. Jeżeli natomiast doszło również do ubytku tkanki kostnej, wówczas dochodzi do eksplantacji (usunięcia implantu) oraz ponownej odbudowy kości, zgodnie z przyjętymi procedurami. Tym samym, w przypadku utraty implantu lub eksplantacji w wyniku periimplantitis konieczne są dodatkowe zabiegi chirurgiczne:

 •   zabieg polegający na usunięciu tkanki zapalnej i ziarninowej
 •   kolejny zabieg odbudowy kości – po ok. minimum 8 tyg.
 •   kolejny zabieg – wszczepienie implantu – po ok. 3-6 m-c

Jaka jest cena za implanty zębowe?

Biorąc pod uwagę ryzyko utraty zębów sąsiednich po ich oszlifowaniu pod most, cena implantu jest zdecydowanie niższa niż kwota jaka pacjent musiałby  wydać na uzupełnienie braku kolejnych zębów, co jest częstym powikłaniem po zdjęciu starych mostów. Cena implantu stomatologicznego jest uzależniona od warunków kostnych pacjenta oraz zastosowanego systemu implantologicznego. Po wizycie konsultacyjnej, naktórej wykonywana jest diagnostyka cyfrowa 3D pacjent otrzymuje kompletną wycenę za leczenie implantologiczne.

Dla kogo są implanty dentystyczne?

Wszystkie powyższe czynniki przy odpowiednim leczeniu i podejściu mogą być znacząco zredukowane, a nawet wyeliminowane.

uśmiech z implantamiCzęsto u pewnej grupy pacjentów przed wszczepieniem implantów stomatolgicznych, konieczna  jest rozległa odbudowa kości.jest to związane z występującym powszechnie zanikiem kości po usunięciu zębów. Statystycznie po pierwszym roku od utraty zęba, powyżej 50% objętości tkanki kostnej w tym obszarze ulega zanikowi. Stąd bardzo ważne wydaje się odpowiednio wczesne zaplanowanie zabiegu wprowadzenia implantu.

W przypadku dużego ubytku kości, procedura odbudowy kości realizowana jest najczęściej poprzez pobranie autogennego bloku kostnego, z różnych regionów ciała typu bródka i kresa skośna zewnętrzna żuchwy. Pobrany materiał autogenny po odpowiednim przygotowaniu i nadaniu kształtu zostaje ufiksowany w miejscu biorczym pacjenta. Ubytek kostny jest przygotowany poprzez wykonanie dekortykacji, tj specjalnych dziurek w kości zewnętrznej oraz wykonanie nawiertów pod fiksujące śruby do bloku kostnego. Blok kostny zostaje umieszczony w miejscu biorczym oraz ufiksowany w dwóch punktach w miejscu biorczym, śrubami do osteosyntezy. Tak wygląda to w większości Klinik na świecie.

urządzenie stomatologiczneDr Marek Markiewicz z Perfect Smile Clinic Garnizon wychodzi jednak naprzeciw tej grupie pacjentów, którzy ze względu na traumatyczny charakter opisanej rozległej procedury odbudowy kości, nie decydowali się się na ten zabieg i dotychczas nadal musieli użytkować niekomfortowe protezy ruchome. Od niedawna w Perfect Smile Clinic Garnizon jest dostępna autorska, innowacyjna technika rekonstrukcji dużych ubytków kostnych, bez potrzeby pobierania kości pacjenta z innych regionów ciała.

W autorskiej metodzie rekonstrukcji kości chcemy sięgnąć po technologię, która będzie stymulować i wspomagać rozrost tkanek. Chcemy naśladować procesy biologiczne zachodzące podczas naturalnego rozwoju embrionalnego, gdzie aktywne są tzw. komórki macierzyste.  Dzięki komórkom macierzystym spodziewamy się uzyskiwać fenomenalne rezultaty w rekonstrukcji tkanek twardych w obszarze jamy ustnej, dokonując korekcji wad wrodzonych i nabytych i otrzymując efekt w postaci pełnowartościowej tkanki kostnej o najwyższej, jakości i całkowitej biozgodności z organizmem pacjenta. Metoda ta pozwoli na szybsze dojrzewanie augmentatu, w sposób bardziej przewidywalny.