Żadne badanie u dentysty zasadniczo nie może zostać uznane za kompletne bez wykonania cyfrowego zdjęcia pantomograficznego. Panorama powinna być wykonywana każdorazowo średnio co 2 lata. W większości przypadków takie profilaktyczne działanie zapobiega wystąpieniu wielu problemów stomatologicznych.

Zalety cyfrowych zdjęć panoramicznych

  • Umożliwiają wczesne wykrycie ognisk próchnicy, które często występują w obszarach niedostępnych dla oka podczas badania wewnątrzustnego, jak in. pod starymi wypełnieniami, czy między zębami w obszarze poddziąsłowym. Wykryta w porę próchnica może być łatwo usunięta, co często zapobiega wystąpieniu stanu zapalnego oraz konieczności leczenia kanałowego.
  • Umożliwiają ocenę periodontologiczną zębów oraz stanu kości i ewentualnego stopnia jej zaniku.
  • Umożliwiają wykrycie utajonych, zębopochodnych ognisk zakaźnych jak: torbiele, cysty, ziarniniaki.
  • Umożliwiają ocenę stanu zatok szczękowych.
  • Umożliwiają ocenę anatomii i topografii zębów zatrzymanych przed planowanym zabiegiem ich chirurgicznego usunięcia.
  • Umożliwiają wstępną analizę stanu kości pod kątem planowania leczenia z wykorzystaniem implantów.
  • Umożliwiają wykrycie wielu groźnych chorób dotyczących kości szczęk jak np nowotwory kości, torbiele rozwojowe.

 

Zapraszamy do Perfect Smile Clinic Garnizon

Zdjęcia panoramiczne cyfrowe