Wykonywanie skanów tomograficznych robi się powoli standardowym postępowaniem w Perfect Smile Clinic Garnizon, nie tylko podczas leczenia z wykorzystaniem implantów, ale także przed leczeniem kanałowym.

Tomografia CBCT w Perfect Smile

Klasyczne zdjęcia panoramiczne nie są w stanie pokazać dokładnie wszystkich zmian zapalnych w kości. Technologia 3D robi w tym przypadku różnicę, umożliwiając zobrazowanie wszystkiego w sposób niezwykle precyzyjny.

Tomografia CBCTWykonanie skanów tomografii kość szczęki oraz żuchwy jest koniecznością przed planowanym zabiegiem wszczepienia implantów zębowych. Pozwala to na dokładną ocenę objętości tkanki kostnej oraz optymalne dobranie odpowiedniej średnicy i grubości implantu. Badanie tego typu przeprowadzamy w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i właściwą ocenę odległości planowanych implantów od istotnych struktur jak nerw zębodołowy dolny oraz zatoka szczękowa.

Ocena warunków kostnych jest kluczowym elementem przed umieszczeniem implantów dentystycznych pod odpowiednim kątem i w określonym miejscu, dla uzyskania idealnego i stabilnego efektu estetycznego.

Uzyskane skany tomografii kości możemy wyeksportować do specjalnego oprogramowania służącego w planowaniu szablonów implantologicznych

Realizacja czynności diagnostycznych z wykorzystaniem tomografii komputerowej ma ogromne znaczenie dla powodzenia całego procesu – brak właściwej diagnostyki i planowania rekonstrukcji na implantach względem dostępnej na skanach tkanki kostnej, może doprowadzić do niekorzystnej pozycji wszczepów w odniesieniu do założonej koncepcji protetycznej.

 

Zapraszamy do Perfect Smile Clinic Garnizon +48 58 558 80 57