INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ­ LEKARZ DENTYSTA MAREK MARKIEWICZ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich nr POIR.03.02.02-00-1465/18 pt. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań do zastosowania w implantologii stomatologicznej”

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii obejmującej innowacyjny sposób otrzymywania unikalnego augmentatu na potrzeby implantologii stomatologicznej (regeneracji układu kostnego jamy ustnej), złożonego z aspiratu szpiku kostnego.

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.03.2019 r. 

Wydatki na realizację projektu: 1 292 000,00 PLN 

Dofinansowanie projektu z UE: 710 600,00 PLN