Gwarancja na leczenie stomatologiczne w Perfect Smile Clinic Garnizon

W Perfect Smile Clinic Garnizon pracuje zespół wybitnych specjalistów, którzy ukończyli różne kursy i szkolenia zarówno w kraju jak i za granicą. Zdobyte doświadczenie oraz wprowadzony system zarządzania jakością w naszej Klinice pozwala udzielać naszym pacjentom gwarancji na usługi stomatologiczne.

10 lat gwarancji:

 • Implanty dentystyczne

Gwarancja dotyczy pacjentów którzy zrealizowali cały plan leczenia. W przypadku braku stref podparcia gwarancja wynosi 12 m-cy

 

3 lata gwarancji na:

 • Stałe uzupełnienia protetyczne ( korony, mosty, licówki, wkłady, inlaye).
 • Protezy szkieletowe
 • Wypełnienia kompozytowe, z wyjątkiem wypełnień w okolicy przyszyjkowej (gwarancja 12 m-cy)

Gwarancja dotyczy pacjentów którzy zrealizowali cały plan leczenia. W przypadku braku stref podparcia gwarancja wynosi 12 m-cy

 

2 lata gwarancji na:

 • Ruchome protezy akrylowe

Gwarancja dotyczy pacjentów którzy zrealizowali cały plan leczenia. W przypadku braków stref podparcia gwarancja wynosi 12 m-cy

 

1 rok gwarancji na:

 • Wypełnienia kompozytowe przyszyjkowe
 • Licówki kompozytowe
 • Szyny relaksacyjne ochronne
 • W przypadku występowania niewyleczonej dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych oraz bruksizmu (zaciskania i zgrzytania zębami) okres gwarancji jest szacowany indywidualnie

Warunki Gwarancji:

 • Kompletne zrealizowanie planu leczenia zaleconego przez stomatologa
 • Przestrzeganie zaleceń dotyczących utrzymania higieny wytyczonych przez stomatologa lub higienistkę
 • Wizyty kontrolne płatne u stomatologa (minimum 2 razy w ciągu roku)
 • Kontrola stanu higieny u profesjonalnej higienistki wraz zabiegiem skalingu, piaskowania i fluoryzacji min. 1 x/6 m-cy

Gwarancji ulega redukcji lub nie obowiązuje:

 • Przy wykonywaniu uzupełnień tymczasowych
 • Przy pęknięciach korzenia zęba
 • Przy wyraźnych zaniedbaniach higieny ze strony pacjenta lub niestosowania sie do zaleceń lekarza
 • Przy pracach wykonanych na życzenie pacjenta, mimo innych zaleceń stomatologa
 • Przy powikłaniach po leczeniu endodontycznym, związanych z brakiem gojenia zmian zapalnych w kości
 • Przy zaburzonej biomechanice w jamie ustnej, w tym braku stref podparcia, co może skutkować przeciążeniami i dysfunkcją okluzyjną
 • Przy powikłaniach zapalnych miazgi, występujących bezpośrednio po założeniu wypełnienia kompozytowego lub uzupełnienia protetycznego w sytuacji głębokiego ubytku próchnicowego lub obszernego zniszczenia tkanki zębowej
 • Przy uszkodzeniach mechanicznych będących wynikiem urazu mechanicznego lub uderzenia
 • W przypadku wystąpienia zaawansowanej choroby ogólnoustrojowej (np cukrzyca, choroba nowotworowa, osteoporoza itd.), nagłej utraty wagi w krótkim okresie czasu, znacznego i postępującego zaniku tkanki kostnej i tkanek przyzębia
 • W sytuacji korekt uzupełnień protetycznych, bądź przejęcia realizacji leczenia przez inny gabinet stomatologiczny
 • Gdy pacjent nie zgłasza się na wizyty kontrolne (minimum 2 razy w ciągu roku)
 • Gdy pacjent nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i protez ruchomych

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu +48 58 558 80 57