Poniżej przedstawiamy Państwu kilka projektów cyfrowych DSD wykonanych u naszych pacjentów na etapie planowania leczenia estetycznego. Poniższe wizualizacje nasi lekarze wykonują na jednej z pierwszych wizyt. Proponowany nowy uśmiech jest zawsze dopasowany do rysów twarzy. Projekt jest prezentowany poprzez nałożenie na własne zęby, bez ich naruszenia, specjalnego prototypu zaprojektowanego “nowego uśmiechu”.

  • Projekt cyfrowy nr 1: Planowanie oraz wizualizacja leczenia pacjentki ze stosunkowo wysoką ekspozycją wargi górnej. Leczenie na etapie planowania zakładało wydłużenie koron zębów przednich tak, aby nowy uśmiech był jak najbardziej dopasowany do twarzy. Planowane uzupełnienia ceramiczne w technologii Cerec.

  • Projekt cyfrowy nr 2: Planowanie oraz wizualizacja leczenia uwzględniającego uzupełnienie braków zębowych z wykorzystaniem implantów. Projekt cyfrowy jak widać zakłada zmianę kształtu zębów oraz radykalną zmianę koloru zębów która będzie osiągnięta dzięki wybieleniu laserowemu zębów.

  • Projekt cyfrowy nr 3: Planowanie oraz wizualizacja leczenia uwzględniającego wybielanie oraz wydłużenie zębów w odcinku przednim oraz korektę zbyt wydatnych kłów. Zaproponowano także zamkniecie przestrzeni miedzyzębowych.

  • Projekt cyfrowy nr 4: Planowanie oraz wizualizacja leczenia uwzględniającego poprawę kształtu niewidocznych wyjściowo zębów. Zaproponowano ich znaczące wydłużenie dzięki czemu są one widoczne podczas naturalnego uśmiechu oraz pozycji spoczynkowej. Planowanie uwzględnia cyfrowy wycisk oraz uzupełnienia ceramiczne.

  • Projekt cyfrowy nr 5: Planowanie oraz wizualizacja leczenia uwzględniającego leczenie ortodontyczne u młodej pacjentki oraz uzupełnienie brakującego kła z wykorzystaniem koron i licówek ceramicznych.

  • Projekt cyfrowy nr 6: Planowanie oraz wizualizacja leczenia uwzględniającego kompletna metamorfozę uśmiechu wraz z leczeniem implantologicznym.

  • Projekt cyfrowy nr 7: Planowanie oraz wizualizacja leczenia uwzględniającego poprawę estetyki odcinka przedniego. Projekt zakłada estetyczne wydłużenie koron klinicznych zębów oraz zmniejszenie ekspozycji dziąseł i poprawę kształtu zębów dzięki uzupełnieniom Cerec.

  • Projekt cyfrowy nr 8: Planowanie oraz wizualizacja leczenia uwzględniającego zmianę kształtu zębów w odcinku przednim z zastosowaniem licówek i koron Cerec.

  • Projekt cyfrowy nr 9: Planowanie oraz wizualizacja leczenia uwzględniającego uzupełnienie braków zębowych z wykorzystaniem implantów. Dodatkowo zaplanowana została estetyczna korekta brzegów siecznych oraz wydłużenie kłów.

  • Projekt cyfrowy nr 10: Planowanie oraz wizualizacja leczenia uwzględniającego zamkniecie szpar międzyzębowych oraz korektę kształtu zębów z uwzględnieniem dynamiki wargi górnej. Dodatkowo założeniem było wykonanie koron na implantach.